ฟรีค่าย้อมพิเศษและค่าปรึกษาภายใน

การรายงานผลล่าช้าในบางราย  ส่วนหนึ่งอาจเพราะเป็นเคสที่ไม่ใช่สาขาถนัด และพยาธิแพทย์ต้องการปรึกษาพยาธิแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นกรณีที่ต้องมีการส่งปรึกษาระหว่างพยาธิแพทย์นี้  ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น  และเป็นงานที่ยุ่งยาก  สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือ หากไม่มีการปรึกษา  แต่ทิ้งภาระการปรึกษาให้เป็นของแพทย์เจ้าของไข้  ทำให้กระบวนการต่างๆต้องเสียเวลามากกว่าเดิมมาก  เพื่อให้ได้คำวินิจฉัยสุดท้าย จากโรคที่รักษาไม่ยาก  แต่ในเมื่อผลการตรวจไม่แน่นอน   ผู้ป่วยต้องเดินทางไปตามรพ.ต่างๆ และสิ้นสุดในร.ร.แพทย์   เพื่อreview ผลตรวจทางพยาธิวิทยา  ผู้ป่วยอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นมาก  ในขณะที่แพทย์เจ้าของไข้และรพ.แรกๆที่ดูแลผู้ป่วยต้องเสียชื่อเสียงไป

ด้วยเหตุนี้  Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. จึงจัดระบบให้มีพยาธิแพทย์เฉพาะทางครอบคลุม  เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ดีที่สุด  ส่วนการออกผลเร็วมาก  เพื่อให้ได้งานปริมาณมาก  โดยไม่คำนึงว่าใครจะมาเปลี่ยนการวินิจฉัยในภายหลัง  เป็นสิ่งที่พยาธิแพทย์ใน Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. ไม่สามารถทำได้  นั่นเพราะศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์แพทย์ได้ค้ำคออยู่

ในขณะที่ชิ้นเนื้อบางรายต้องการการย้อมพิเศษ (special staining) เช่นย้อม mucicarmine, PAS, Gram, AFB, GMS, iron เป็นต้น การย้อมเหล่านี้หากต้องรอการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพทย์เจ้าของไข้  จะทำให้ขั้นตอนการทำงานยุ่งยากและเสียเวลาต่อแพทย์

ทั้งนี้หากต้องมีการปรึกษาระหว่างพยาธิแพทย์หรือต้องมีการย้อมพิเศษ (ซึ่งไม่รวมการย้อมอิมมิวโน) ทาง Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. และจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  และจะทำให้ประสิทธิผลต่อการตรวจดีขึ้น  แพทยืและผู้ป่วยได้รับผลการตรวจที่เร็วขึ้น

2018-09-06 19:27:48