Consultation

Consultation service (Review) คือบริการรับปรึกษาทางพยาธิวิทยาให้แก่พยาธิแพทย์และแพทย์เจ้าของไข้   สำหรับพยาธิแพทย์  อาจจะเป็นรายที่มีความยากสูง อาจอาจจะขาดเทคนิคจำเป็นเพื่อให้ definite diagnosis     สำหรับแพทย์เจ้าของไข้  อาจจะเป็นกรณีที่แพทย์เจ้าของไข้ต้องการให้มีการทบทวนการวินิฉัยทางพยาธิวิทยา

รายที่ส่งปรึกษามักเป็นรายที่มีความยากหรือมีความซับซ้อนสูง   แต่ด้วยทีมพยาธิแพทย์เฉพาะทางจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ  Pathology Diagnostic Center พร้อมให้บริการนี้แก่ท่านด้วยความมั่นใจ

โดยทั่วไปเคสเหล่านี้ มักต้องการการย้อมสไลด์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการย้อม special staining หรือ immunohistochemistry หรือบางกรณีอาจต้องมีการตรวจด้วยเทคนิค FISH หรือ molecular genetics ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลา  จึงควรส่งพาราฟินบล็อกมาพร้อมกับสไลด์และใบรายงานด้วย

2018-09-06 19:25:18