Surgical Pathology

Anatomical Pathology เป็นสาขาทางพยาธิวิทยาที่เริ่มต้นจากการตรวจดูพยาธิสภาพจากการตรวจศพด้วยตาเปล่า  นับว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล   มาจนถึงยุคของ Rudolf Virchow แพทย์ชาวเยอรมัน (1821-1902) ผู้ซึ่งถือเป็น Father of microscopic pathology

ด้วยองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ระบบการจำแนกโรคในแต่ละสาขาซับซ้อนมากขึ้นมาก พยาธิแพทย์จะศึกษาและฝึกฝนตนเองให้เชี่ยวทุกสาขาย่อย (subspecialty) นั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสมัยปัจจุบัน   ซึ่งประเทศไทยเราคงหนีกระแสโลกาภิวัฒน์ไม่ได้ สักวันความต้องการพยาธิแพทย์เฉพาะทางจะเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างเช่นที่ประเทศตะวันตกประสบ   เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธระบบการวินิจฉัยโรคที่พัฒนามาจากประเทศเหล่านั้นได้ ปัจจุบันพยาธิวิทยาถูกแยกย่อยเป็นระบบ subspecialty   โดยพยาธิแพทย์หนึ่งคนจะดูแลได้ไม่กี่ระบบ ซึ่งเชื่อว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับ anatomical pathologyในปัจจุบัน   ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยและการให้ความเห็นมีข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยขาดแคลนพยาธิแพทย์มาก  แม้แต่รพ.ศูนย์หรือรพ.เอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่สามารถจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาได้เอง  ระบบ subspecialtyจึงเป็นสิ่งที่ห่างไกลมาก   ระบบนี้จึงพบได้เฉพาะในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งที่มีพยาธิแพทย์จำนวนมากเท่านั้น

การขาดพยาธิแพทย์เฉพาะทาง  นับว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญรพ.ศูนย์และโรงพยาบาลเอกชน เช่น การ refer เข้ามาที่โรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพฯเพราะไม่สามารถให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้, การที่ definite diagnosis ล่าช้ามาก เพราะต้องส่งเคสปรึกษาไปที่สถาบันอื่น, การรักษาผิดทาง   เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดเพราะขาดความเห็นจากพยาธิแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ   ในขณะที่ความไม่เชื่อถือของผู้ป่วยต้องตกอยู่กับแพทย์เจ้าของไข้และโรงพยาบาล  ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาที่ให้บริการแก่ท่าน

เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของแพทย์และโรงพยาบาลของท่าน    Pathology Diagnostic Center จึงนำเสนอบริการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาแบบแบ่ง subspecialty ด้วยมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย

Subspecialty สำหรับ anatomical pathology มีดังนี้

Bone and Soft Tissue Pathology

Breast Pathology

Cardiovascular Pathology

Cytopathology

Dermatopathology

Endocrine Pathology

ENT Pathology

Eye Pathology

GI, Pancreatic, and Hepatobiliary Pathology

Gynecopathology

Hematopathology

Male Reproductive and Urinary Pathology

Nervous and Muscular Pathology

Pediatric Pathology

Renal Pathology

Thoracic Pathology

(ท่านสามารถคลิ๊กเพื่ออ่านวิธีการเตรียม specimenการส่ง specimen, และการรับผลการตรวจได้)

 

หมายเหตุ: ในบางขณะ พยาธิแพทย์บางสาขาอาจติดภารกิจอื่น  ทาง Pathology Diagnostic Center อาจต้องจ่ายเคสให้พยาธิแพทย์สาขาอื่นชั่วคราว

2018-09-11 13:09:15