Fluorescent in situ hybridization (FISH)

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา บวกกับทีมงานที่พร้อมPathology Diagnostic Center ได้เปิดให้บริการตรวจ fluorescent in situ hybridization (FISH) สำหรับ parraffin-embedded tissue แล้ว  เราเป็นห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาเอกชนที่เปิดให้บริการนี้  เราสามารถให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าที่ท่านเคยได้รับมา

 

 

 

รายการตรวจด้วย FISH ที่ Pathology Diagnostic Center

FISH สำหรับ lymphoma

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น double hit lymphoma หรือไม่

FISH for CMYC, BCL2 and BCL6 genes translocation (เมื่อต้องการผลรวดเร็วที่สุด)

FISH package for evaluation of double hit lymphoma (ห้องปฏิบัติการจะตรวจ CMYC gene translocation ก่อน หากให้ผลบวกจะตรวจ BCL2 และ BCL6 ต่อ ซึ่งวิธีนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบแรก)

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น Burkitt lymphoma หรือไม่

FISH for CMYC, BCL2 and BCL6 genes translocation

FISH for IgH gene translocation

FISH for IgK and IgL gene translocation (กรณีตรวจไม่พบ IgH gene translocation)

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็นโรค Large cell lymphoma with IRF4 gene translocation หรือไม่

FISH for IRF4/DUSP22 gene translocation

สำหรับตรวจหา DUSP22 gene  translocation ใน anaplastic large cell lymphoma

FISH for IRF4/DUSP22 gene translocation

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น mantle cell lymphoma หรือไม่

FISH for CCND1 gene translocation

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น follicular lymphoma หรือไม่

FISH for BCL2 gene translocation

FISH for BCL6 gene translocation

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น MALT lymphoma หรือไม่

FISH for MALT1 gene translocation

FISH for chromosome 3 enumeration

FISH for chromosome 18 enumeration

สำหรับตรวจยืนยันว่าผู้ป่วยเป็น lymphoma หรือไม่

FISH for IgH gene translocation

FISH for IgK and IgL gene translocation

 

FISH สำหรับ solid tumor

สำหรับตรวจหา N-MYC gene amplification ใน neuroblastoma

FISH for N-MYC gene amplification

สำหรับตรวจหา ALK gene translocation ใน lung cancer

FISH for ALK gene translocation

สำหรับตรวจหา ROS1 gene translocation ใน lung cancer

FISH for ROS1 gene translocation

สำหรับตรวจหาHER2 gene amplification ใน breast cancer

FISH for HER2 gene amplification

สำหรับตรวจหา MDM2 gene amplification ใน tumor ต่างๆ

FISH for MDM2 gene amplification

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น synovial sarcoma หรือไม่

FISH for SS18 (SYT or SSXT) gene translocation

สำหรับตรวจว่าผู้ป่วยเป็น Ewing sarcoma หรือไม่

FISH for EWSR1 gene translocation

 

 

2021-07-07 00:32:38

Accurate pathological diagnosis = Better clinician’s practice

เป็นที่ทราบกันดีว่า  งานทางพยาธิวิทยาเป็นงานเบื้องหลัง   ผู้คนทั่วไปมักไม่รับรู้ถึงการทำงาน   ในกรณีที่การวินิจฉัยถูกต้อง  สิ่งที่ผู้ป่วยรับทราบคือ แพทย์ที่ทำ biopsy คือผู้ที่มีความสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง   โดยที่ผู้ป่วยเองอาจจะเคยเดินทางไปตรวจหลายรพ.  อาจถูกทำ biopsy หลายครั้ง แต่ไม่ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง  เมื่อผู้ป่วยพบรพ.ที่สามารถให้การวินิจฉัยได้  รพ.นั้นก็จะได้รับเครดิตมาก  และได้รับการบอกต่อ ถึงประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากแพทย์ที่มักพิถีพิถันกับการเลือกส่งตรวจที่เน้นความน่าเชื่อถือและความแม่นยำเป็นหลัก

เป็นที่น่าเสียดาย ที่แพทย์บางท่านมีความสามารถสูง  ทุ่มแทกับผู้ป่วยอย่างมาก   แต่ไม่พิถีพิถันในการส่งตรวจนัก  และโชคร้ายที่ได้ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาที่คลาดเคลื่อน  ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจกับการรักษาผิด  เป็นเหตุให้แพทย์ท่านนั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง  

Read More

2018-09-06 19:28:20

ฟรีค่าย้อมพิเศษและค่าปรึกษาภายใน

การรายงานผลล่าช้าในบางราย  ส่วนหนึ่งอาจเพราะเป็นเคสที่ไม่ใช่สาขาถนัด และพยาธิแพทย์ต้องการปรึกษาพยาธิแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นกรณีที่ต้องมีการส่งปรึกษาระหว่างพยาธิแพทย์นี้  ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น  และเป็นงานที่ยุ่งยาก  สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือ หากไม่มีการปรึกษา  แต่ทิ้งภาระการปรึกษาให้เป็นของแพทย์เจ้าของไข้  ทำให้กระบวนการต่างๆต้องเสียเวลามากกว่าเดิมมาก  เพื่อให้ได้คำวินิจฉัยสุดท้าย จากโรคที่รักษาไม่ยาก  แต่ในเมื่อผลการตรวจไม่แน่นอน   ผู้ป่วยต้องเดินทางไปตามรพ.ต่างๆ และสิ้นสุดในร.ร.แพทย์   เพื่อreview ผลตรวจทางพยาธิวิทยา  ผู้ป่วยอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นมาก  ในขณะที่แพทย์เจ้าของไข้และรพ.แรกๆที่ดูแลผู้ป่วยต้องเสียชื่อเสียงไป

ด้วยเหตุนี้  Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. จึงจัดระบบให้มีพยาธิแพทย์เฉพาะทางครอบคลุม  เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ดีที่สุด  ส่วนการออกผลเร็วมาก  เพื่อให้ได้งานปริมาณมาก  โดยไม่คำนึงว่าใครจะมาเปลี่ยนการวินิจฉัยในภายหลัง  เป็นสิ่งที่พยาธิแพทย์ใน Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. ไม่สามารถทำได้  นั่นเพราะศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์แพทย์ได้ค้ำคออยู่

Read More

2018-09-06 19:27:48

Integrated Hematopathology Diagnosis

ในปัจจุบันการวินิจฉัย hematologic neoplasm หลายชนิด ต้องอาศัยการรวมข้อมูลจากหลายมิติ อาทิเช่น morphology, immunohistochemistry, flow cytometry, cytogenetics, FISH study, และ/หรือ molecular study   ในสหัฐอเมริกา แม้ว่า hematopathologist จะไม่ได้ทำการตรวจ 2 อย่างหลังด้วยตนเอง  แต่การตรวจทุกอย่าง หากมาจาก specimen เดียวกัน  ผลการตรวจอื่นๆจะไปรวมกันที่ pathology report ใบเดียวกัน  เพื่อพยาธิแพทย์จะได้นำข้อมูลทั้งหมดที่มีมารวมกัน และให้การวินิจฉัยและความเห็น  เชื่อว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการวินิจฉัยในปัจจุบัน

ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยแตกต่างมาก  ผลการตรวจต่างๆ ถูกแยกย่อยออกเป็นส่วนๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจ bone marrow ซึ่งแม้แต่ bone marrow aspirate smear ยังถูกแยกส่วนออกไป  การวินิจฉัยจึงไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

Read More

2018-09-06 19:27:21