Support

ท่านสามารถคลิีกที่ link ด้านล่าง เพื่อนำไปสู่ข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

download แบบฟอร์มการขอส่งตรวจ

วิธีการเตรียม specimen

วิธีการส่ง specimen

วิธีการรับผลตรวจ 

เกณฑ์ในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

2021-10-29 16:11:53